Jaunumi

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro kapitālsabiedrībām (SIA un AS) un kooperatīvajām sabiedrībām pēc š. g. 30. jūnija.

Ja kapitālsabiedrības neiesniedza pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 30.jūnijam, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu no latiem uz eiro. Pamatkapitālu izteiks veselos eiro, ievērojot latu apmaiņas kursu pret eiro. Būtiski norādīt, ka pamatkapitāla pārrēķināšana, ko veiks Uzņēmumu reģistrs, nav uzskatāma par pamatkapitāla denomināciju, bet tikai matemātiska pamatkapitāla pārvēršana no latiem uz eiro. Kooperatīvajām sabiedrībām nav paredzēta automātiska pamatkapitāla pārrēķināšana sistēmā. 

Vēršam uzmanību, ka veicot pamatkapitāla denomināciju pēc 30.06.2016. vairs nav  spēkā Komerclikumā noteiktie atvieglojumi:

  • tiks piemērota valsts nodevas samaksa (SIA un AS - 35 EUR, Kooperatīvajai sabiedrībai - 25 EUR)
  • publikācijas maksa "Latvijas Vēstnesī" (9.25 EUR).
  • kapitālsabiedrībām uz Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem (protokola vai lēmuma, statūtiem, dalībnieku reģistra nodalījuma) nepieciešams apliecināt parakstus pie zvērināta notāra,  Uzņēmumu reģistra valsts notāra, vai dokumentus jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  
  • lēmumu vairs nevar pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu.

(Materiāls ņemts no LR Uzņēmumu reģistra mājas lapas)

 

Akcijas

Jauns uzņēmums par 81,23 EUR !

Lieliskā iespēja nodibināt jaunu uzņēmumu tikai par 81,23 EUR, ieskaitot visus saistītos izdevumus kā arī dokumentu noformēšanu. Dokumentu iesniegšana UR papīra veidā. Maksa par klienta apkalpošanu UR ir 4,00 euro.

Jauna uzņēmuma reģistrācija elektroniski par 57, 23 euro. Paraksta apliecināšana tiek veikta elektroniski.

Konsultācijas par komersanta reģistrēšanu - bez maksas!

Dokumentus sagatavojam stundas laikā.

SIA dibinātāji un pamatkapitāla lielums

Valsts nodeva

Publikācija
Latvijas Vēstnesī

Parakstu apliecināšana

Dokumentu sagatavošana

Kopā EUR

1 dibinātāja SIA
ar pamatkapitālu
1-2800 EUR

20

14,23

18

25

77,23

1 dibinātāja SIA
ar pamatkapitālu
no 2800 EUR

150

27,03

18

25

220,03

2 dibinātāju SIA
ar pamatkapitālu
1-2800 EUR

20

14,23

27

35

96,23

2 dibinātāju SIA
ar pamatkapitālu
no 2800 EUR

150

27,03

27

35

239,03

 

Izdevīgs piedāvājums fiziskām personām!

Gada deklarācijas sastādīšana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā. Pakalpojuma maksa tikai 20 euro par vienu sastādīto gada deklarāciju.