Mēs piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kādas ir grāmatvedības apkalpošanas priekšrocības? Uzticot mums grāmatvedības uzskaiti, Jūs ievērojami ietaupīsiet uz papildu darba vietu, uz darba algas nodokli, kā arī izmantosiet kvalificētu darbinieku pakalpojumus:

 • Grāmatvedības darbu plānošana, vadīšana un koordinācija;
 • Visu grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde, iegrāmatošana un arhivēšana;
 • Pamatlīdzekļu, rezervju, debitoru, kredītu un citu posteņu uzskaite;
 • Naudas līdzekļu uzskaite;
 • Operatīvo finansu pārskatu sagatavošana;
 • Nepieciešamo pārskatu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajās iestādēs un citās organizācijās;
 • Nepieciešamības gadījumā, uzņēmumu reģistrācija ar PVN apliekamo personu reģistrā;
 • Nepieciešamības gadījumā, ar grāmatvedības pārskatu saistīto dokumentu sakārtošana par iepriekšējiem periodiem;
 • Nodokļu konsultācijas.

Juridisko pakalpojumu saraksts:

 • Uzņēmumu reģistrācija;
 • Uzņēmuma izmaiņu reģistrācija;
 • Darba līgumu sastādīšana;
 • Nomas/īres līgumu sastādīšana.

Piedāvājam Jums iepazīties ar informāciju par galvenajām prasībām, lai kļūtu par mazkapitāla sabiedrību vai par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, vai abiem kopā.
Mikrouzņēmums nav atsevišķa komersanta forma, tas ir nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli.

Kas var būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs?:

 • Individuālais komersants;
 • Individuālais uzņēmums;
 • Zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
 • Fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • SIA;
 • SIA, kuras pamatkapitāls mazāks par 2800 euro (mazkapitāla sabiedrība);

Prasības, lai kļūtu par mazkapitāla sabiedrību:

 • Dibinātāji ir fiziskās personas (līdz 5);
 • Dalībnieki ir fiziskās personas (līdz 5);
 • Valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki;
 • Katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas mazkapitāla sabiedrības dalībnieks.

Prasības, lai kļūtu par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju:

 • Dalībnieki ir fiziskās personas;
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 euro;
 • Darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem.

Prasības, lai kļūtu par mazkapitāla sabiedrību – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju:

 • Dibinātāji ir fiziskās personas (līdz 5);
 • Dalībnieki ir fiziskās personas (līdz 5);
 • Valdes sastāvā var būt tikai visi vai daļa no dalībniekiem, valdes loceklis nevar būt no malas;
 • Katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas mazkapitāla sabiedrības dalībnieks;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 euro;
 • Darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem.

Esošajiem uzņēmumiem, kas grib kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju vai reģistrētiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, ir tiesības mainīt statusu, bet to ieteicams izdarīt līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim iesniedzot VID pieteikumu.