Mēs piedāvājam pakalpojumus fiziskām personām gada deklarācijas sastādīšanai un iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā. Palīdzēsim atgriezt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Kas tam ir nepieciešams? Jāsavāc visu ģimenes locekļu (bērnu, mazbērnu, vecāku, laulāto) kases čeki un kvīti par medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem, plānotām operācijām, veselības apdrošināšanu un valsts akreditēto izglītību. Visos Jūsu attaisnojuma dokumentos jābūt uzrādītam personas kodam un pakalpojuma veidam. Ja Jūs esiet nostrādājis nepilnu gadu, arī tad Jūs varat atgriezt pārmaksāto nodokli par piemēroto gada neapliekamo minimumu un atvieglojumiem, ar noteikumu, ka taksācijas gadā tika maksāti nodokļi.

No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam! deklarācija obligāti jāiesniedz jūrniekiem; personām ar neapliekamiem darījumiem 2014.gadā pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamā minimuma apmēru (3600 euro), savukārt 2015.gadā pārsniedz 4000 euro;

tiem, kas saņēmuši ienākumus ārvalstīs; kas guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā. Ienākumu deklarāciju var iesniegt par pēdējiem trim gadiem.
Iesakām nodokļu grāmatiņā ierakstīt apgādājamos (bērnus, nestrādājošu laulāto).
Pakalpojuma maksa no 20 EUR par vienu sastādīto gada deklarāciju. Priekšapmaksu veic caur banku uz šādiem rekvizītiem:

SIA Profi Accountant
Reģ.nr. 40103211254
AS Norvik banka, SWIFT: LATBLV22
IBAN : LV90LATB0002010087486
Maksājumu mērķis:  Deklarācijas aizpildīšanas pakalpojums.

Jūs interesējošos jautājumus var uzdot pa tālruni 29568816 vai rakstot uz e-pastu: profiac@inbox.lv