Jaunumi

MK 2016.gada 05.janvāra noteikumi Nr.1 „Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”. Noteikumi nosaka, ka ar 2017.gada 1.janvāru neapliekamā minimuma apmērs iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai ir 60 euro, bet nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošām personām iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai ir 175 euro. Noteikumi stājās spēkā 2016.gada 07.janvārā.

Grozījums MK 2016.gada 25. oktobra noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”. Grozījums nosaka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā) – 380 euro un minimālo stundas tarifa likmi pēc formulas. Grozījums stājās spēkā 2017.gada 01.janvārī.

2016.gada 23.novembrī ir pieņemts un 2017.gada 1.janvārī stājās spēkā likums "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apgrošināšanu"". Likums nosaka Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētajam pārvadātājam pienākumu maksāt abligāto iemaksu avansu 130 euro kalendārajā mēnesī par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi.

Grozījums MK 2005.gada 17. maijā noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu peronu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem". Grozījums nosaka, ka veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem, izmantojot citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli uz patapinājuma līguma pamata, atļauts līdz 2017. gada 30. jūnijam.

 

Par mums

Mūsu uzņēmums piedāvā pilnu grāmatvedības pakalpojumu kompleksu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī juridiskos pakalpojumus. Mēs piedāvājam pakalpojumus fiziskām personām gada deklarāciju sastādīšanai un iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam.

Mūsu komandā strādā sertificēti speciālisti, kas garantē sniegto pakalpojumu precizitāti un kvalitāti. Mēs esam sevi pierādījuši kā uzticamus, apzinīgus un atbildīgus darbiniekus.

Mūsu mērķis – turpināt paaugstināt savu zināšanu līmeni un piedāvāt profesionālus risinājumus Jūsu biznesam.

Mūsu uzdevums – darīt visu, lai klients būtu apmierināts ar saņemto pakalpojumu līmeni.

Piedāvātie pakalpojumi:

  • Uzņēmumu reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā;
  • Izmaiņu reģistrācija komercreģistrā;
  • Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām;
  • Nodokļu konsultācijas.

Atbildēsim uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem. Mēs garantējam pilnīgu konfidencialitāti. Mūsu pastāvīgos klientus priecējam ar izdevīgām cenām un apmaksas nosacījumiem.
Mēs ceram uz turpmāku sadarbību ar Jums!